Comfy Otel web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz (ziyaretçi “kullanıcı” olarak anılacaktır). Web sitesinin sahibi DTTRK TURİZM OTELCİLİK LTD STİ. (“Comfy Otel”) olup, sitede kullanım ve imha ile ilgili tüm yetkiler Comfy Otel’e aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım koşulları, Comfy Otel ile Kullanıcı arasında bir sözleşme hükmündedir.

BU ŞARTLARI KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMEZSENİZ BU WEB SİTESİNE ERİŞEMEZ VEYA KULLANAMAZSINIZ. LÜTFEN DERHAL WEB SİTESİNİ ÇIKARTINIZ.

1. GENEL

“comfyotel.com” web sitesine (“web sitesi” veya “site”) erişerek veya bunları kullanarak, aşağıdaki tüm Kullanım Koşullarının ve Kullanım Koşullarında yer alan veya atıfta bulunulan hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmektesiniz. . Comfy Otel, sözleşme şartları da dahil olmak üzere site ve site uzantılarında yer alan tüm koşul ve bilgileri önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

2. KOPYA HAKKI VE MÜLKİYET

Comfy Otel’in web sitesinin içeriği ile ilgili tüm yayın hakları saklıdır. Sitede yer alan görseller, grafikler, ses efektleri, programlar, yazılımlar, metinler, animasyonlar ve sitedeki diğer ifadelerin görüntülenmesi dışında hiçbir şekilde saklanmasına, çoğaltılmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmez. İnternet ortamında yer alan ve gerektiğinde üçüncü kişiler tarafından kullanılan marka ve ürün markaları, fikri ve sınai mülkiyete ilişkin mevzuat hükümlerine tabi olarak sınırsızdır. Comfy Otel markası ve logosu ile Comfy Otel’in sunduğu hizmetlere ilişkin tüm haklar Comfy Otel’e aittir. Web sitesinde yer alan bu ürünlerle ilgili fotoğraf, grafik, video, metin vb. Comfy Otel’in izni olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz.

Comfy Otel, iştirakleri, iştirakleri ve/veya hissedarları tarafından sağlanan içerikler, web sitesini çalıştırmak ve yayınlamak için kullanılan yazılımlar ve verilerin web sitesinde derlenmesi ile web sitesinin düzeni, yapılandırılması ve düzenlenmesi üzerindeki telif hakları ve diğer tüm unvanlar münferiden ve tamamı Comfy Otel’e ait olacaktır. İçerikle ilgili olarak burada tanınmayan tüm haklar saklıdır.

Comfy Otel adının kullanımı ve tescili münhasıran Comfy Otel’e aittir. Comfy Otel adı veya benzeri bir ad veya Comfy Otel adının bir parçası veya DTTRK TURİZM OTELCİLİK LTD STİ.’ye ait tescilli bir ticari marka kullanan hiçbir şirket adı, yasal ad, ticaret unvanı, alan adı veya başka bir ad, gösterge veya açıklama yoktur. kullanılabilir veya tescil edilebilir.

3. TİPOGRAFİK HATALAR

Web sitesinde yayınlanan veya sunulan hizmetlerde bir hata olması durumunda, Comfy Otel ayrılmış veya taahhüt edilmiş bir hizmeti vermeyi reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir. Her durumda, Comfy Otel, siparişin veya hizmetin bedeli alınıp alınmadığına bakılmaksızın, herhangi bir rezervasyonu/siparişi kısmen veya tamamen reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir.

4. SÜRE & FESİH

Bu şartlar ve koşullar, web sitesine giriş ve kullanım sırasında geçerlidir. Bu hüküm ve koşullardan herhangi biri, herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin Comfy Otel tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, feshedilebilir veya iptal edilebilir.

Bu site, kişisel verilerinizi toplayabilir, saklayabilir ve bu verileri Comfy Otel içindeki diğer web siteleriyle paylaşabilir. Bu veriler İdari Makamlar, Mahkemeler, Kolluk Kuvvetleri ve benzeri yasal ve idari makam ve araçlar tarafından talep edilmesi halinde ilgili makam ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

5. GÜVENLİK

İnternet üzerinden veri alışverişi güvenlik sorunları oluşturabileceğinden, Comfy Otel web kullanımı, kullanıcının site üzerinden iletişim kurması, kişisel ve diğer verilerin güvenliği veya verilerin üçüncü kişiler tarafından edinilmesine karşı garanti vermez ve veremez.